Als Sazas er niet was…


Sazas is de meest persoonlijke verzuimspecialist van het land. Vorig jaar zijn we gestart om dat aan heel Nederland te vertellen. Door een landelijke 360-campagne weet inmiddels een groot deel van MKB-Nederland wie Sazas is. En daar pakken we nu op door, met een aantal mooie nieuwe uitingen. Op TV, online en digital OOH.