Hartstichting

Hartfalen voortijdig opsporen

In Nederland leven zo’n 130.000 mensen met hartfalen. Een sluipende ziekte die in veel gevallen begint met vage klachten. Sneller moe worden dan normaal, onrustig slapen door kortademigheid of ’s nachts vaker moeten plassen. De klachten zijn vaag en komen langzaam. Met name oudere mensen (63+) zullen deze klachten vaak wijten aan hun oplopende leeftijd (‘dat hoort er nou eenmaal bij’). Deze klachten zijn echter niet altijd normaal; ze kunnen duiden op hartfalen. Met de juiste en tijdige behandeling kunnen de klachten worden verminderd. 

Maar hoe laat je mensen uit alle lagen van de bevolking vage symptomen herkennen als mogelijk een ernstige ziekte? Zonder paniek te zaaien, en met concrete handvatten om in actie te komen. 

Klant

Hartstichting

Diensten

Direct Mailing

We ontwikkelden daarom een gedragsveranderingscampagne , bestaande uit een handig hulpmiddel dat snel inzicht geeft of het verstandig is om met vage klachten naar de huisarts te gaan.

Barrières wegnemen
Weten dat het verstandig is om naar de huisarts te gaan betekent niet dat mensen daadwerkelijk gaan; het gedrag kan nog door een hoop barrières worden tegengehouden. Neemt de huisarts me wel serieus? Wat nou als het tóch niets is? Door deze barrières te tackelen, maken we het gewenste gedrag waarschijnlijker.
Autoriteit en social proof
Niet iedereen gaat even gemakkelijk naar de huisarts. Daarom hebben we onderzocht wat het meest effectief mensen aanspoort. Bezoeken mensen eerder de huisarts wanneer een arts zegt dat het verstandig is, of wanneer een hartfalenpatiënt het goede gedrag laat zien? De eerste scoorde nét even beter.

Meer lezen over autoriteit en social proof? Hier vind je onze whitepapers erover.