MENU

‘Big data’? Doet u mij maar ‘Big insights’!

“Big data” is inmiddels een gevleugeld begrip geworden. Logisch, want er is vrijwel geen enkele organisatie of merk die niet beschikt over een “bak” aan data over zijn klanten en relaties. Deze gegevens worden grotendeels gegenereerd door grofweg 2 soorten acties: interacties (dialoog) en transacties (aankopen). Bepaalde branches beschikken als vanouds over ‘big data’, denk aan banken, webshops, telco’s en chari’s. Maar inmiddels weten ook – en ik noem voor de vuist weg enkele voorbeelden – de foodmerken, de automotivebranche en de reis- en vervoersindustry heel veel van hun klanten en potentiële klanten.

Door de explosie aan data die online wordt gegenereerd door online marketing en social media zou het voorspellen van individueel klantgedrag een eitje moeten zijn inmiddels. Marktonderzoek verschuift daarmee in belangrijke mate van het interpreteren van antwoorden op vragen die mogelijk gedrag moeten voorspellen, naar het interpreteren van feitelijke gedragsgegevens die de sleutel vormen tot vervolggedrag. Gedrag valt daarmee immers beter te voorspellen.

Maar valt het daarmee ook beter te verklaren? Wij denken van niet, dat gaat geen datacruncher voor elkaar krijgen. Onze mening luidt dat kwalitatief onderzoek belangrijker is dan ooit tevoren. Om de werkelijke beweegredenen achter actueel gedrag te kunnen verklaren. Om de antwoorden te krijgen op de achterliggende ‘waarom-vragen’. Daartoe moet de marketeer van vandaag diep durven graven in de psyche van zijn of haar klanten. Of van personen die hij/zij graag als klant zou willen verwelkomen.

Wat zijn nu de echte motivators om voor jouw merk en proposities te kiezen? En, zo mogelijk veel belangrijker: wat zijn deweerstanden om voor jouw merk en proposities te kiezen? Als we achter deze werkelijke motivators en weerstanden, die zich overigens in de praktijk niet gemakkelijk kenbaar maken, de vinger krijgen, dan hebben we ‘big insights’ in handen waarmee we gewenst gedrag kunnen realiseren. Wij sluiten ons dan ook graag aan bij Steven van Belleghem die zegt: “It’s not about big data, it’s about big wisdom”.

Comments are closed.