MENU

Barrière Methodiek

Om mensen in beweging te brengen, moet je weten wat ze tegenhoudt.

Reclame maken is verleiden. Tenminste, zo is pakweg de afgelopen 60 jaar reclame toegepast. En nog steeds zijn veel vakgenoten van mening dat verleiding het meest effectief is om consumenten tot gedrag aan te zetten. Daar hebben ze voor een deel gelijk in. Voor een belangrijk deel ook niet. Effectieve gedragsbeïnvloeding steunt op twee pijlers. Verleiding is er een van. Want wie iets gedaan wil krijgen, moet uiteraard wel iets te bieden hebben. Communicatief doorgaans vertaald in het aloude Unique Selling Point. Maar op één been blijf je niet staan, en in beweging komen lukt al helemaal niet.

Tegenover elke reden om iets te doen, staat minstens één aarzeling om het niet te doen. ‘Ik wil die mooie auto wel, maar kan ik ‘m wel betalen? Wat zullen de buren denken?’ ‘Ik wil mijn pensioen wel regelen, maar ik ben bang dat ik het verkeerd doe. Ik stel het nog maar even uit.’ Al dit soort aarzelingen, bedenkingen, twijfels en angsten weerhouden mensen van het gewenste gedrag. Communicatie die deze barrières wegneemt of afzwakt, is daarom veel effectiever dan reclame die alleen tracht te verleiden. L’eau heeft hiervoor, in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit, een unieke methodiek ontwikkeld: de Barrière Methodiek®. Het is een manier om weerstanden gestructureerd in kaart te brengen en weg te nemen. En zo de weg vrij te maken voor het beoogde gedrag. De Barrière Methodiek stelt in staat om het Unique Shifting Point te bepalen. Om mensen écht in beweging te brengen. U wilt hierover natuurlijk meer weten. Over de wetenschappelijke onderbouwing misschien. Of over creatieve cases die de effectiviteit aantonen voor uiteenlopende bedrijven en organisaties. Laat niets u tegenhouden en neem contact op met Arend Jan Boss of Olaf Cox.

Comments are closed.